top of page

Početak poslovanja na teritoriju EU

Maxhof Gruppe d.o.o. od 01.03.2020g. počinje sa poslovanjem na teritoriju Europske Unije sa novo osnovanim poslovnim subjektom Maxhof d.o.o. Veliki kraj 66/1, Županja, Hrvatska.

jozo3..jpg
bottom of page